Pembahasan Soal TPA SBMPTN 2013 Kode soal 217 no 39 - 4739.   Bentuk persen dari 3/5 adalah ....
A.    35%
B.    40%
C.   45%
D.   55%
E.    60% 

Pembahasan :
 3/5 x 100% = 300/5 % = 60%
 Jawab E

40.  Nilai dari (2013 – 2015 + 2018 – 2019 ) + ( 2015 – 2010 + 2019 – 2018 ) adalah....
A.    8
B.    6
C.   5
D.   3
E.   


Pembahasan :

(2013 – 2015 + 20182019 ) + ( 2015 – 2010 + 20192018 ) = 2013 – 2010 = 3
Jawab D

41.  Manakah nilai berikut yang terkecil ?
A.    2/3 dari 18
B.    2/5 dari 60
C.   1/3 dari 33
D.   ¼ dari 38
E.    5/6 dari 30

Pembahasan :

2/3 x 18 = 12
2/5 x 60 = 24
1/3 x 33 = 11
¼ x 38 = 9 ½
5/6 x 30 = 25
Jawab D

42.  0,275 : 0,025 = ....
A.    15
B.    13
C.   12
D.   11
E.    17 

Pembahasan :

0,275 : 0,025 = 275 : 25 = 11
Jawab D

43.  Jika 203st + 12 = 568, maka 406st = ....
A.    1112
B.    1116
C.   1136
D.   1140
E.    1160 

Pembahasan :

203st + 12 = 568
203st = 556  ==> kalikan 2
406st = 1112
Jawab A

44.  Setengah dari [ 1/10 + 1/8 ] adalah....
A.    1/80
B.    5/80
C.   9/80
D.   1/18
E.    1/9 

Pembahasan :

1/10 + 1/8 = 8/80 + 10/80 = 18/80
Setengah dari 18/80 = 9/80
Jawab C

45.  Nilai dari 1/3 + ( 1/3 : 1/3) + 1/3 adalah....
A.     5/3
B.    7/3
C.   1
D.   5/6
E.    3/5

Pembahasan :

1/3 + ( 1/3 : 1/3) + 1/3 = 1/3 + 1 + 1/3 = 1/3 + 3/3 + 1/3 = 5/3
Jawab A

46.  Nilai rata – rata dari 1125, 1135, 1145, 1155, 1165, 1175, 1185 adalah....
A.    1145,50
B.    1155,00
C.   1155,50
D.   1155,25
E.    1155,55 

Pembahasan :

1125, 1135, 1145, 1155, 1165, 1175, 1185 รจbarisan aritmatika (selisihnya tetap)
Sehingga rata – rata nya adalah nilai tengah yaitu 1155
Jawab B

47.  Jika satu Bilangan bulat habis dibagi 8 dan 12 maka bilangan tersebut habis dibagi....
A.    18
B.    24
C.   30
D.   32
E.    42 

Pembahasan :

KPK dari 8 dan 12 adalah 24
Jawab B

No comments:

Post a Comment