Cari Rumus Cepat Di Sini

Custom Search

Rumus - Rumus TrigonometriTrigonometri adalah nilai perbandingan yang dapat didefinisikan pada koordinat Carteris atau pada segitiga siku-siku.

Sudut istimewa:
a
00
300
450
600
900
1200
1350
1500
1800
Sin a
0
½
½ 2
½ 3
1
½ 3
½ 2
½
0
cos a
1
½ 3
½ 2
½
0
2
3
-1
tan a
0
1/3 3
1
3
-3
-1
-1/3 3
0
a
2100
2250
2400
2700
3000
3150
3300
360
sin a
2
3
-1
3
2
0
cos a
3
2
0
½
½ 2
½ 3
1
tan a
1/3 3
1
3
-3
-1
-1/3 3
0
 Rumus-rumus identitas Trigonometri:
tan a = sin a
           cos a
sin2a + cos2a = 1
cot a = cos a
            sin a
sec a = 1
          cosa
tan2 a + 1 = sec2a
cot a + 1 = cosec2a
cosec a = 1
              sin a
Rumus Penjumlahan pada Trigonometri:
sin a + sin b = 2 sin ½ (a + b) cos ½ (a - b)
sin a - sin b = 2 cos ½ (a + b) sin ½ (a - b)
cos a + cos b = 2 cos ½ (a + b) cos ½ (a - b)
cos a - cos b = -2 sin ½ (a + b) sin ½ (a - b)
Rumus Perkalian pada Trigonometri:
2 sin a cos b = sin (a + b) + sin (a - b)
2 cos a sin b = sin (a + b) - sin (a - b)
2 cos a cos b = cos (a + b) + cos (a - b)
-2 sin a cos b = cos (a + b) - cos (a - b)

No comments:

Post a Comment